Paldiski piirkonna tööstusalad

Paldiski piirkonna ärikinnisvarad

Suurimad ettevõtted on koondunud valla keskusesse Paldiskisse ( Alexela Group, Paldiski Lõunasadam, Paldiski Põhjasadam, Esteve, Kuusakoski jt.)

Huvi Paldiski vastu on jõudsalt kasvamas, seda nii investorite, ettevõtjate, külastajate kui siia elama asujate hulgas.

Paldiski piirkond on ettevõtluseks soodne pinnas, mille kasuks räägivad pealinna lähedus, laeva- ning rongiühendus ning ruumirohkus. Paldiski on ainuke linn, mille territooriumil on tuulepark, mis täisvõimsusel töötades annab rohkem roheenergiat, kui linn seda vajab.

Paldiskist räägitakse kui Läänemere tööstuspiirkonnast, kus ettevõtluskeskkond areneb koos elukeskkonnaga. Rohevalla keskuses on olulisel kohal  taastuvenergia, taaskasutus ning keskkonnasäästlik mõtteviis.

Siinsed ettevõtted on kasutusele võtnud tehnoloogiad ja vahendid, et oma tegevus muuta võimalikult ressursitõhusaks ning keskkonnale vähem koormavaks. Rohevallas soovitakse tõestada, et tööstus ja kvaliteetne elukeskkond saavad koos eksisteerida ning teineteist täiendada.

Lääne-Harju vald teeb tihedat koostööd ka Paldiskis asuva tööstusalade arendajatega ning koos ollakse teekonnal teha Paldiskist tuleviku- ehk rohetehnoloogiate kants.

Lääne-Harju valla naaberomavalitsused on Keila linn, Harku vald, Saue vald ning Lääne-Nigula vald. Omavalitsuse pindala on 644 km².
Elanike arvu poolest on tegu suuruselt 22. omavalitsusega Eestis. Pindalalt on Lääne-Harju vald Harjumaal suuruselt teine. Projekti raames keskendutakse Paldiski linna tööstusaladele.
Paldiski väga hea logistiline ja geograafiline asukoht 52 km kaugusel Tallinnast, olemasolev infrastruktuur, sadamad, raudteeühendus ja selle arendamise potentsiaal, tööjõu olemasolu, ning tihe koostöö Linnavalitsuse ja ettevõtjate vahel on kindlaks aluseks piirkonna arenemisel Läänemere üheks tuntumaks ja tunnustatumaks äri- ja elukeskkonnaks.

Paldiski linnas asub 4 tegutsevat tööstusparki. Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt on tootmisalade pindalaks ca 600 ha, millest detailplaneeringutega on kaetud on ca 163 ha. Väga suur roll on veondus- ja laondussektoril nii hõive kui ka ettevõtete kogu müügitulu osas.

Paldiskis on aktiivne ettevõtjate liit: https://investinpaldiski.ee Ettevõtjate toetusel korraldatakse rahvusvahelist investeerimiskonverentsi “Teistmoodi Paldiski”

Paldiski piirkond on sobilik järgnevatele raske- ja kõrgtehnoloogilistele energiamahukatele tööstustele:
– toiduainetööstus
– keemiatööstus
– metalli- ja masinaehitus
– ehitusmaterjalide tööstus
– energiatööstus
– laondus ja logistika

Paldiski elukeskkond

42231201622_d0cfe94dc2_o-scaled-1920x690-c

Paldiski populaarsus on jõudsalt kasvamas ning uue ilmega linna avastab üha rohkem turiste, ettevõtjaid, investoreid, kõrgeid kodumaiseid ja väliskülalisi ning loomulikult ka siin elada soovijaid

Meie nõustajad

Uus Ly
Ly Lepik
tööstusinvesteeringute projektijuht
ly.lepik@heak.ee+372 56 782 056

a

saatke meile sõnum

    Compare