ärivõimalused

soft – landing teenus

Pakume oma klientidele nende investeerimisprojektide realiseerumiseks vajaminevaid saatvaid teenuseid ning toetame kohalikku äri- ja elukeskkonda.

eenus sisaldab:

 • Kohaliku omavalitsuse ja maaomanike esindajatega kohtumiste korraldamine;
 • Nõustamine finantseerimisskeemi valikul ja finantseerimisasutuste esindajatega kohtumiste korraldamine;
 • Esialgne analüüs investeeringute teostatavuse ja tasuvuse väljaselgitamiseks;
 • Ettevõtte registreerimine;
 • Abi vajaliku dokumentatsiooni komplekteerimisel ning kliendi saatmine notariaaltehingute sõlmimisel;
 • Abi dokumentide vormistamisel ettevõtte välise finantseerimise saamise korral;
 • Nõustamine projekteerimis-, ehitusfirmade valikul ja partnerite otsingul;
 • Abi kohalikelt ja riiklikelt institutsioonidelt vajalike kooskõlastuste ning lubade taotlemisel;
 • Taotluste ja projektide ettevalmistamine riiklikest ja kohalikest toetusprogrammidest finantseerimise leidmiseks;
 • Abi personali värbamisel ning töötajate täiend- ja ümberõppe

maade müük

Esimese teemana selgitame välja kliendi vajadused, maaomanikuga koostöös teame kõiki pakutavate kruntide omadusi, selgitame kliendile, kuidas müüdav maaomand aitab kliendi vajadusi kõige paremini rahuldada, sõlmime müügilepingu.

hoonestusõigus

Hoonestusõigus on üks mitmest piiratud asjaõigusest. Asjaõiguste hulka kuuluvad omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus. Hoonestusõigus annab isikule võimaluse omada ehitist maatükil, mis on kellegi teise omand.

maade ja hoonete rent

Maade ja hoonete rentimiseks küsi hinnapakkumist.

partnerid

Tööstusalad

INQUIRE MORE

Invest in Harju

GO THERE

Eestis tegutsevad pangad ja krediidiandjad

GO THERE

Meie nõustajad

Uus Ly
Ly Lepik
tööstusinvesteeringute projektijuht
ly.lepik@heak.ee+372 56 782 056

a

saatke meile sõnum

  Compare