Kontakt

saatke meile sõnum

  investorteeninduses pakub HEAK järgmisi teenuseid ja tuge:

  • investorpäringute vahendamine ja hankimine;
  • kohalikele omavalitsustele investortegevustes toe ja abi pakkumine;
  • investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine ja info vahendamine;
  • investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
  • investorite, investeerimis-ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
  • investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine

  HEAK toetab koostöös EAS-ga potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning igakülgse asjaajamistoega.

  Viited kodulehtedele: 

  Compare