Klaasi kinnistu tööstuspiirkond

Klaasi kinnistu piirkond Kanama viadukti kõrval koosneb 5 krundist kogupindalaga 12,7 ha. Hetkel veel menetluses oleva valla üldplaneeringu kohaselt saab piirkond tootmismaa otstarbe. Hetkel on kommunikatsioonid rajamata ning hoonestus puudu. Piirkond sobib väga edukalt ladustamis- ja logistikaäride paiknemiseks oma asukohta tõttu, aga ka stock-office ja kergetööstuse arenduseks. Kinnistu lähedalt läheb mööda ka Baltic Connectori gaasitrass, mis annab võimaluse ühendada kinnistul tegutsevad ettevõtted gaasitrassiga. Täiendavalt on Klaasi kinnistu naaberalad uues üldplaneeringus märgitud ärimaa otstarbega.

our advisors

Uus Ly
ly lepik
industrial investment advisor
ly.lepik@heak.ee+372 56 782 056

a

send us a message

    Compare