Paldiski tehnopark

Üldinfo

· Sobilik kerge- ja rasketööstusele, laondusele

· Detailplaneering on kehtestatud

· Territoorium 15 ha

· Krunte 20

· Kruntide suurused vahemikus 2 200 m2 – 13 800 m2

· Keskmine ehitusõigus 50% krundi pindalast

· Maksimaalne hoonete korruselisus 5 ja kõrgus 15 m

· Krunte on võimalik liita vastavalt kliendi soovile

· Krunte saab liita raudteega ning luua toruühenduse sadamaga

· Teed, tänavavalgustus ja kommunikatsioonid on välja ehitatud

· Kõik krundid on müügiks

· Tehnopargi territooriumil asub 2MW alajaam

· Kommunikatsioonid rajatud

· Vesi: tsentraalne 240 m3/päevas

· Reovesi: tsentraalne

· Kaugküte

· Paldiski Tehnopark asub logistiliselt väga heas kohas, kohe Paldiski Põhja- ja Lõunasadama kõrval, kruntidele viib väga hea teeühendus ja sellel on raudteeühenduse võimalus. Bussi- ja rongipeatused asuvad tööstuspargi vahetus läheduses. Elektri otseliini võimalus Paldiski Tuulepargist ehk suletud elektrivõrgu võimalus tulevikus.

paldiski-tehnopark-header

PALDISKI TEHNOPARGI tugevused ja võimalused

Tugevused

 • Kehtestatud detailplaneering
 • Suur hulk ehitusvalmis krunte
 • Kommunikatsioonid rajatud
 • Kohalik autonoomne rohelise elektri tootmine tuulepargis ja otseliini võimalus ehk lokaalne võrgutasudeta elektrienergia
 • Raudteevõimekus
 • Naabruses suured aastaringselt jäävabad kaubasadamad ja reisiterminal
 • Arengust huvitatud KOV, selged püstitatud eesmärgid
 • Tugev tööstus- ja energiaklaster
 • Kruntide liitmise võimalus
 • Asukoht Paldiski linnas
 • Ühistranspordipeatused tööstuspargi lähedal
 • Olemasolevate ankurasukate sünergia (Zincpot ja Tiki Treiler)

Võimalused

 • Baltic Connector gaasitrassiga liitmise võimalus
 • Raudtee kaupade läbilaskevõimekuse kasvatamine
 • Raudtee reisijateveo graafiku tihedamaks muutmine
 • Võimalus ühendada tööstused raudtee- ja sadamavõimekusega
 • KOV panus elukeskkonna arengusse
 • Erinevate valdkondade sünergial põhinevad uued ärid (nt LNG terminal, pump-hüdroakumulatsiooni project, Zincpot ja Tiki Treiler).
 • 2+2 trassi väljaarendamine Keilast-Paldiskini

our advisors

Uus Ly
ly lepik
industrial investment advisor
ly.lepik@heak.ee+372 56 782 056

a

send us a message

  Compare