Pakri Teadus- ja Tööstuspark

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on pakri-teadus-toostuspark.jpg

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark asutati 2007. aastal ning on Põhja-Euroopa juhtiv eraomanduses olev targa tööstuslinna projekt.
PAKRI kliendid saavad kasu Eesti madalaimast rohelise elektri hinnast suurtarbijatele.
Alates 2017. aastast omab PAKRI vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärki, olles esimene vastutustundlik tööstuspark Eestis.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark (PAKRI) fokuseerib täna peamistele rohetehnoloogiasektori ülemaailmsetesse väljakutsetesse ja innovatsiooni. Tööstuspargi motoks on “PAKRI- sünergia rohetehnoloogia ettevõtetele” ning visioon on kasvada Põhja-Euroopa juhtivaks kompetentsikeskuseks järgmistes valdkondades:

Kogu tööstuspargi pindala on ca 70 ha, mis jaguneb omakorda 4 piirkonna vahel:

Pakri Kivi 12 – Kivi 10, 12, 12a ja 14a hooned, lisandumas varade hulka Kivi 16 kinnistu
Pakri Kivi 2 – Kivi 2/Peetri 16 tootmishoone
Pakri Tallinna 31 – Tallinna mnt 31 tootmishoone, kus on valminud 1 MW suurune päikesepark ning 10 MW suletud jaotusvõrk taastuvenergia baasil valmib 2020. a. talvel. Täiendavalt arendamisel 50 MW koostootmisjaam biomassi baasil. Rajamisel ka oma puurkaev ja kanal. Gaasitrassiga liitumise võimalus.
Pakri Tark Tööstuslinn – 52 ha 1. etapp detailplaneeritud maadel, mis annab õiguse ehitada tootmis-ja ärihooneid ehitusaluse pindalaga 400 000 m2, kõrgusega 28 m ning lisaks energiavõrgu, 50MW koostootmisjaama ja 10MW päikeseelektrijaama. Detailplaneeringu käigus on läbitud ka kuni 18MW tuulepargi rajamise õigus, mis hetkel ootab Kaitseministeeriumiga koostöös lahendust radari-tuuliku vahelisele probleemile. Territooriumil asub LNG gaasitrassi liitumispunkt.

PAKRI pakub oma klientidele:

our advisors

Uus Ly
ly lepik
industrial investment advisor
ly.lepik@heak.ee+372 56 782 056

a

send us a message

    Compare