Industriegebiete der Region Saue

Saue piirkonna ärikinnisvarad

Saue vald paikneb 627,61 km2 suurusel maa-alal Tallinnast lääne suunas. Linna asukoht on ideaalne kergetööstuse ning laonduse ja logistikaäride arendamiseks, kuna see asub Kanama viadukti vahetus läheduses, mis võimaldab kiiret ligipääsu Tallinna ringteele, Pärnu maanteele ja Tallinna.

Saue linnas on hästi välja arenenud elukeskkond ja infrastruktuur, kõik eluks vajalik ning head sportimise ja vaba aja veetmise võimalused, lasteaiad ja koolid, perearstikeskued jms asuvad linnas. selle ümbruses. Samaväärset elukeskkonda pakub ka vaid 8 km kaugusel asuv Keila linn. Täiendavat elamuarendust on Sauel piisavalt.

Sauelased käivad Tallinnas tööl ja Saue on omakorda töörände sihtpunktiks Keila, Tallinna, Saue valla elanikele.

Saue linnas ja vallas saab välja tuua 5 tööstuspiirkonda:

Saue valla ettevõtete arv 637 (2018)
– töötlevas tööstuses 114 (2018)

Peamised tegevusvaldkonnad on hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja -rataste remont (117 ettevõtet), kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (81 ettevõtet) ning töötlev tööstus (114 ettevõtet). Protsentuaalselt on 2005. ja 2014. aasta võrdluses enim ettevõtteid lisandunud hariduse, põllu- ja metsamajanduse; kalapüügi, info ja side ning finants- ja kindlustustegevuse valdkonnas. 

Saue linnas teguseb Saue Ettevõtete Liit juba 1992. aastast.

Saue elukeskkond

Ligi 24 000 elanikuga (1. jaanuari 2021. aasta seisuga 23 926 inimest) Saue vald sündis 24. oktoobril 2017, kui ühinesid Saue linn ning Kernu, Nissi ja Saue vald.

unsere beraters

Uus Ly
Ly Lepik
industrieller anlageberater
ly.lepik@heak.ee +372 56 782 056

a

schick uns eine nachricht

    Compare